Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước

  99
  Khu công nghiệp Becamex Bình Phước
  Khu công nghiệp Becamex Bình Phước

  Căn cứ Luật Đất đai 29-11-2013; Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30-3-2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

  Khu công nghiệp Becamex Bình Phước
  Khu công nghiệp Becamex Bình Phước

  Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6-6-2017 của UBND huyện về kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước; Công văn số 835/UBND-KT ngày 29-12-2017 của UBND huyện về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6-6-2017 của UBND huyện;

  Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành thông báo như sau:

  1. Thu hồi 2.290 thửa đất đã có thông báo thu hồi đất trên địa bàn xã Thành Tâm, xã Minh Thành và thị trấn Chơn Thành để thực hiện dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước với tổng diện tích thu hồi: 32.577.429,80 m2 (Đất ở: 106.435,70 m2).

  >> Xem danh sách xã Thành Tâm tại đây
  >> Xem danh sách xã Minh Thành tại đây

  >> Xem danh sách thị trấn Chơn Thành tại đây

  2. Loại đất: Đất ở và đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm.

  3. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước tại thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

  4. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Dự kiến trong thời gian bắt đầu từ ngày thông báo thu hồi đất.

  5. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6-6-2017 của UBND huyện về kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước; Công văn số 835/UBND-KT ngày 29-12-2017 của UBND huyện về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6-6-2017 của UBND huyện;

  6. Tổ chức thực hiện:

  Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex – Bình Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

  Theo tổng hợp


  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây