Trang chủ Tử vi Hướng dẫn thay đổi địa chỉ hoạt động Công ty theo quy...

  Hướng dẫn thay đổi địa chỉ hoạt động Công ty theo quy định mới nhất

  77

  Việc thay đổi địa chỉ công ty không phải là nhu cầu xa lạ đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều thay đổi hiện nay. Tuy vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (huyện), khác quận (huyện), khác tỉnh sẽ có những quy định khác nhau cần phải hiểu rỗ.

  Đầu tiên, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện những thủ tục với cơ quan thuế. Sau đó, soạn thảo hồ sơ theo quy định và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành khắc lại dấu, thay đổi hóa đơn.

  Quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  Nhằm giúp mọi người có cái nhìn khái quát về những công việc mà mình sẽ thực hiện, Luật Hoàng Phi dành nội dung đầu tiên này để giới thiệu về quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất. Tất nhiên, nếu chỉ giới thiệu trình tự các bước nhưng không đi sâu vào chi tiết vấn đề mọi người cũng sẽ rất khó để hình dung. Do vậy, những nội dung mà DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H – LUẬT HIỆP THƯƠNG triển khai tiếp theo sẽ lần lượt giải quyết từng bước cụ thể.

  Quy trình thay đổi địa chỉ công ty gồm 5 bước như sau:

  Bước 1: Hoàn tất các thủ tục với cơ quan thuế

  Trong bước này, với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo theo mẫu số 08 tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ và xin công văn xin chuyển sang quận/huyện/tỉnh/thành phố mới.

  Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài tư 5-10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

  Lưu ý: Với các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện sẽ không cần phải tiến hành thủ tục này.

  Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ.

  Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tới Phòng Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia

  Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

  Bước 5: Nhận thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ sẽ tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Sở kế hoạch đầu tư để nhận kết quả

  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế

  Quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết…

  Nếu thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng nghĩa với việc không thay đổi cơ quan thuế quản lý. Nhưng nếu ngược lại, doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ đến tỉnh, thành phố khác sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý. Lúc này, doanh nghiệp ngoài các nghĩa vụ nêu trên còn phải soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

  Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi

  – 01 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

  – 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Nếu người thực hiện hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân…)

  – Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

  Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến

  Nếu đối tượng soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là doanh nghiệp sẽ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trường hợp đối tượng soạn thảo hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… hồ sơ sẽ bao gồm:

  – 01 Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

  – 01 Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Bản sao)

  – Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

  Hồ sơ trong các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty

  Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (huyện), khác quận (huyện)

  – 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

  – 01 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

  – 01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty;

  – 01 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện)

  Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khách tỉnh/thành phố hồ sơ bao gồm

  – 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

  – 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung (Bản sao)

  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh)

  – 01 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

  – 01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty

  Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty ở đâu?

  Đầu tiên, mọi người sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chỉ kinh doanh công ty (bản mềm) qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Sau đó, nếu nhận được kết quả hợp lệ mọi người sẽ sử dụng hồ sơ (bản cứng) gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Công việc này sẽ được DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H – LUẬT HIỆP THƯƠNG xử lý thay bạn.

  Có bắt buộc phải thông báo thay đổi địa chỉ công ty?

  Khoản 2, Điều 32, Luật Doanh nghiệp quy định rất rõ ràng các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 500.000 – 5.000.000 tùy thuộc vào thời gian mà quá hạn. Cụ thể:

   Doanh nghiệp bị phạt 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1 – 30 ngày

  – Doanh nghiệp bị phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn từ 31 – 90 ngày

  – Doanh nghiệp bị phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên

  Các việc cần phải làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty

  Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, vẫn còn khá nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần phải xử lý. Trong đó, vấn đề liên quan đến con dấu và hóa đơn khiến các doanh nghiệp đau đầu nhất. Vì thế, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H – LUẬT HIỆP THƯƠNG sẽ hướng dẫn mọi người cách thức thay đổi, bổ sung con dấu và hóa đơn công ty. Cụ thể như sau:

  Về con dấu công ty

  Nếu thay đổi địa điểm công ty đến một quận/huyện, tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng một quận không phải tiến hành khắc lại dấu.

  Về hóa đơn công ty

  Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

  Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ. Sau đó làm công văn (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

  Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh

  – Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

  – Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

  – Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

  – Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

  Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành:

  – Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế

  – Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

  LIÊN HỆ 1: 0902 951 333 (MR. TỨ)

  LIÊN HỆ 2: 0812 966 929 (MR. KHẢI)

  HOTLINE : 0813 830 830 


  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H – LUẬT HIỆP THƯƠNG

  Thực hiện, hỗ trợ các thủ tục, giải pháp hành chính cho doanh nghiệp, cá nhân tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, …trọn gói, nhanh chóng, đúng luật.

  Địa chỉ: Số 04, Lô P, đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  Email : thutucnhanh247@gmail.com ; quangkhai206@gmail.com


  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây