Trang chủ Được tài trợ Bốn đỉnh cao của đời người – 4 đỉnh kim tự tháp

Bốn đỉnh cao của đời người – 4 đỉnh kim tự tháp

4706

Có bốn Kim tự tháp được xây dựng. Chúng đại diện cho Bốn đỉnh cao đời người trong giai đoạn 27 năm trưởng thành của một người

Các dữ liệu cho thấy Pythagoras – ông tổ của trường phái Nhân số học mang tên mình – đã có khoảng 22 năm học tập tại Ai Cập vào đầu thế kỷ 6 trước Công nguyên. Pythagoras vận dụng như một kết quả của quá trình nghiên cứu sâu rộng của ông, để tượng trưng cho một cấu trúc cao quý khác, đó là cơ thể con người ở trạng thái trưởng thành.

Độ tuổi của bốn đỉnh cao Kim tự tháp cuộc đời

Có bốn Kim tự tháp được xây dựng. Chúng đại diện cho Bốn đỉnh cao đời người trong giai đoạn 27 năm trưởng thành của một người, bao gồm ba chu kỳ thay đổi, mỗi chu kỳ kéo dài 9 năm. Độ tuổi mà ở đó một người bắt đầu hành trình tiến lên các Kim tự tháp này được tính theo Công thức:

Độ tuổi khi đạt đến điểm Kim tự tháp thứ nhất
= 36 – [Con số Thống trị]

Bạn thắc mắc về Con số 36? Đây là một con số bí ẩn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thiết kế và xây dựng những kim tự tháp cổ đại. Số 36 còn là bình phương của 6 – Con số của sự sáng tạo. Nó cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với các học giả nghiên cứu Kinh Thánh, vì đó là số chương của quyển thứ tư của Kinh Thánh – tên của quyển này là Numbers (Các con số).

Bằng cách sử dụng Con số 36, chúng ta đảm bảo mỗi cá nhân đều có thể chạm đỉnh Kim tự tháp của họ trong Năm cá nhân thứ chín – năm của sự thay đổi. Bạn thấy đó, những sự kiện này không hề ngẫu nhiên!

BẢNG LIỆT KÊ ĐỘ TUỔI ĐẠT BỐN ĐỈNH CAO KIM TỰ THÁP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CON SỐ THỐNG TRỊ

Con số
Thống trị
(cách tính)
Tuổi đạt
đỉnh cao
lần 1
Tuổi đạt
đỉnh cao
lần 2
Tuổi đạt
đỉnh cao
lần 3
Tuổi đạt
đỉnh cao
lần 4
2 34 43 52 61
3 33 42 51 60
4 32 41 50 59
5 31 40 49 58
6 30 39 48 57
7 29 38 47 56
8 28 37 46 55
9 27 36 45 54
10 26 35 44 53
11 25 34 43 52
22/4 32 41 50 59

Các bước hình thành bốn đỉnh cao đời người thông qua 4 đỉnh cao kim tự tháp

Tổ hợp bốn Kim Lý tháp chồng lên nhau, đại diện cho bốn đinh cao trong giai đoạn trưởng thành của một đời người, một cách chi tiết và phức tạp.

Tổng cộng có 6 bước hình thành bốn đỉnh cao này, theo trình tự và tính chất các bước như sau.

Bước 1:

Rút gọn các số ngày, tháng, năm sinh lại thành một con số cuối cùng. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Người sinh ngày 12 tháng 5 năm 1986

  • Ngày sinh được rút gọn là: 1 + 2 = 3
  • Tháng sinh giữ nguyên là:               5
  • Năm sinh rút gọi là: 1 + 9 + 8 + 6 = 24 tiếp tục là 2 + 4 = 6

Lưu ý: Ở bước này, tất cả các con số đều phải được quy về số Có một chữ số (tức là từ 1 đến 9).

Bước 2:

Thông qua 3 số của ngày, tháng, năm sinh vừa được rút gọn sẽ hình thành được 2 kim tự tháp ở tầng thấp như sau:

Hai kim tự tháp tầng thấp của người sinh 12/5/1986
Hai kim tự tháp tầng thấp của người sinh 12/5/1986
  • Chân đế ngoài cùng bên trái (Chân đế thứ nhất): Chúng ta ghi con số của tháng sinh (đã cộng thành một chữ số, như hình). Đây là con số chân đế thứ nhất.
  • Chân đế ở giữa (Chân đế thứ hai), là điểm giao nhau của hai kim tự tháp: Chúng ta ghi con số của ngày sinh (đã cộng thành một chữ số, như hình). Đây là con số chân đế thứ hai.
  • Chân đế ngoài cùng bên phải (Chân đế thứ ba, như hình): Chúng ta ghi Con số của năm sinh (đã cộng thành một chữ số). Đây là con số chân đế thứ ba.

Bước 3:

Hình thành Đỉnh cao cuộc đời đầu tiên như sau: Lấy con số tháng sinh cộng với con số ngày sinh sẽ là: 5 + 3 = 8

Đỉnh thứ 2 sẽ là: Lấy con số ngày sinh cộng với con số năm sinh sẽ là: 3 + 6 = 9

Hai đỉnh cao tầng thấp đã được xác định
Hai đỉnh cao tầng thấp đã được xác định

Bước 4:

Hình thành hai đỉnh cao kim tự tháp cuối cùng: (Tham khảo hình vẽ)

  • Lấy Con số đỉnh Kim tự tháp thứ nhất + Con số đỉnh Kim tự tháp thứ hai, chúng ta có được con số đỉnh Kim tháp thứ ba.
  • Lấy Con số chân đế thứ nhất (tầng thấp nhất, ngoài cùng Bên trái) + Con số chân đế thứ ba (tầng thấp nhất, ngoài cùng bên phải), chúng ta có con số đỉnh Kim tự tháp thứ tư, cũng là đỉnh cao cuối cùng trong cuộc đời con người.
Xác định được hai đỉnh kim tự tháp cuối cùng
Xác định được hai đỉnh kim tự tháp cuối cùng

Lưu ý: Ở hai đỉnh cuối cùng này, chúng ta được quyền giữ nguyên hai con số đặc biệt: số 10 và số 11, vì chúng cho thấy những sứ mệnh và sức mạnh vô cùng đặc biệt! Chỉ từ số 12 trở đi thì chúng ta mới áp dụng nguyên tắc cộng dồn để cho ra các con số từ 1 đến 11.

Đến bước này, bạn gần như đã nhìn ra được đường đời của mình, cũng như của bất kỳ ai. Chỉ cần hai bước nữa thôi là bạn đã có thể liên kết hai khía cạnh độc lập có liên quan tới bốn đỉnh Kim tự tháp để xem mình sẽ đạt được bốn đỉnh cao này vào những độ tuổi nào.

Bước 5:

Ráp đội tuổi tương ứng với 4 đỉnh cao cuộc đời

Nếu bạn còn nhớ, khi lấy con số 36 bí ẩn trừ đi Con số Thống trị, bạn sẽ có số tuổi bạn chạm đỉnh Kim tự tháp đầu tiên. Hãy dùng bút mực khác màu (tôi gợi ý dùng màu đỏ) để ghi số tuổi bạn đạt đỉnh cao thứ nhất vào mô hình Kim tự tháp. Cũng ví dụ trên đối với người sinh 12/5/1986 chúng ta được như sau:

  • Con số Thống trị của người này là: 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 6 = 32, 3 + 2 = 5
  • Lấy con số 36 – 5 = 31. Vậy khi đạt đỉnh cao cuộc đời đầu tiên của đỉnh Kim tự tháp thứ nhất, người này sẽ là 31 tuổi.
Các đỉnh cao cuộc đời và dấu mốc từng năm
Các đỉnh cao cuộc đời và dấu mốc từng năm

Ở Đỉnh thứ hai, bạn lấy số tuổi khi đạt Đỉnh thứ nhất cộng cho 9.

Ở Đỉnh thứ ba, bạn lấy số tuổi khi đạt Đỉnh thứ hai cộng cho 9.

Ở Đỉnh thứ tư, bạn tiếp tục lấy số tuổi khi đạt Đỉnh thứ ba Cộng cho 9.

Từ khi bạn đạt đỉnh cao đầu tiên đến lúc bạn chạm đỉnh cao thứ tư, tức đỉnh cao cuối cùng, tổng cộng là 27 năm, đúng bằng ba lần chu kỳ 9 năm.

Bất kỳ ai cũng có thể đạt bốn đỉnh cao trong cuộc đời mình, bất kể họ là người thế nào. Điều kiện duy nhất là họ phải… còn sống để đi hết chặng đường 27 năm trưởng thành này.

Những người có Con số Thống trị 11 sẽ chạm đỉnh cao đầu tiên sớm nhất, vào năm 25 tuổi (36 – 11 = 25). Độ tuổi tương ứng với các đỉnh cao thứ hai, ba và tư của họ lần lượt là 34 tuổi, 43 tuổi và 52 tuổi. Sau thời gian này, họ sẽ duy trì mức độ trung bình của những gì mà họ đã nỗ lực xây dựng trong 27 năm trước đó, chứ khó có thể bức phá thêm được nữa.

Ngược lại, những người có Con số Thống trị càng thấp (số 2 hoặc 3 chẳng hạn) thì sẽ chạm đỉnh cao đầu tiên càng muộn, cụ thể là ở độ tuổi 34 hay 33. Nhưng bù lại, những người này sẽ tận hưởng được các đỉnh cao tiếp trong những chặng đường sau của cuộc đời: Đỉnh cao thứ hai lúc 43 – 42 tuổi; đỉnh cao thứ ba lúc 52 – 51 tuổi; và đỉnh cao cuối cùng lúc 61 – 60 tuổi.

Bước 6:

Tham chiếu Ý nghĩa các con số ở mỗi đỉnh cao cuộc đời, sẽ cho bạn biết nhiệm vụ cuộc sống và những trọng trách mà ở kiếp sống này bạn phải thực hiện.

Có thể bạn sẽ thắc mắc bốn thành công của bạn ở bốn đỉnh Kim tự tháp là gì. Tài chính, sự nghiệp, trí tuệ, sức mạnh tinh thần hay cái gì khác nữa?

Đây là lúc bạn xem lại những con số ở các đỉnh Kim tự tháp. Bản thân những con số này sẽ tiết lộ tính chất mà các đỉnh cao của mỗi con người hướng đến.

Hãy đón đọc bài viết tiếp theo

Ý NGHĨA CÁC SỐ TRÊN ĐỈNH CAO KIM TỰ THÁP

các bạn sẽ hiểu rõ hơn, sâu hơn, có một cái nhìn toàn diện hơn về Bản thân cũng như những người xung quanh.

Ở trong mục Thần số học tôi đã cập nhật từ đầu của bộ môn này, các bạn vào Web – Nhân số học – Thần số học – Bấm vào trang cuối cùng để tìm hiểu lần lượt về Thần số học nhé.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây