Trang chủ Phật pháp Kết cục của những kẻ phỉ báng Phật Pháp sẽ như thế...

Kết cục của những kẻ phỉ báng Phật Pháp sẽ như thế nào?

17

Cạo đầu không nghĩa là sư/ Cà sa chưa thể đã là Sa môn/ Chỉ khi tâm Phật giữ gìn/ Hoằng dương chính pháp mới là nhà sư

(Đây là lời của người Phật-tử trả lời sư giả khi họ nói không có Phật A-Di- Đà)

Bây giờ những quỷ, ma vương

Mặc áo, gọt tóc giả làm nhà sư
Nghênh ngang mọi việc chẳng từ
Giáo lý Kinh điển bịa ra nói bừa
Tiến sỹ bằng thật dư thừa
Đáng treo chuồng lợn khoe khoang lừa người
Phật thuyết Kinh điển Đại-Thừa
Tây phương Cực Lạc rõ ràng chẳng sai
Răn dạy những lẻ phỉ báng Phật pháp.
Răn dạy những lẻ phỉ báng Phật pháp.
Giúp cho tất cả ai ai
Muốn mau thoát khỏi sinh, già khổ đau
Hãy mau niệm Phật Di-Đà
Thế mà quỷ mỵ lại đi nói xằng
Rằng không có Phật Di-Đà
Tây phương Tịnh Độ hòng lừa muôn dân
Bởi tu theo kiểu tiểu-thừa
Lại không giữ giới nên người lánh xa
Bây giờ mới hiện tâm ma
Càng nói càng khổ đọa vào tai ương
Trước là phật tử xem thường
Lâm chung địa ngục là nơi phải vào
Khuyên ai xin ngậm miệng vào
Cóc chết tại miệng khó ngày nào ra.
Hôm nay nói chuyện ba hoa
Ngày mai địa phủ chối làm sao đây?
Bây giờ ngã mạn cống cao
Mai đọa địa ngục A-Tỳ đớn đau.
Khuyên ông chân bước vào chùa
Tâm ở ngoài chợ hãy thời tỉnh mau
Cạo đầu không nghĩa là sư
Cà sa chưa thể đã là Sa môn
Chỉ khi tâm Phật giữ gìn
Hoằng dương chính pháp mới là nhà sư
Xin ông sư giả kia ơi
Hạ màn sân khấu rẻ tiền này đi
Dù ông có nói năng gì
Bốn phương phật-tử chẳng người nào nghe.
Diễn đàn ông nói hôm nay
Ngày sau là chính phiên tòa xử ông.
Trên đây là bài thơ dành cho những kẻ hay phỉ báng Phật pháp, mong rằng mọi người đọc và cùng chia sẻ để xã hội không còn trái ngang.
Ngày 1 tháng 7 năm 2016

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây