Trang chủ Phật pháp Nhân quả Nhân quả kéo dài bao nhiêu kiếp?

Nhân quả kéo dài bao nhiêu kiếp?

61

Nhân quả kéo dài bao nhiêu kiếp? Tại sao nhân quả lại kéo dài từ kiếp trước tới kiếp sau và thậm chí là nhiều kiếp mà vẫn chưa gột được ác nghiệp?

Quy luật nhân quả là kết tinh của vũ trụ
Quy luật nhân quả là kết tinh của vũ trụ

Hiểu về Quy luật nhân quả

Quy luật Nhân quả được kết tinh từ Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Cơ chế vận hành chính là cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng. Trong hạt năng lượng sẽ lưu giữ hết tất cả hình ảnh, nội dung, ý nghĩ từ quá trình sinh khởi tới gieo duyên, hành động và đón nhận kết quả. Đó chính là phân tách và liên kết hạt năng lượng. Tiếp đến, môi trường ở Trái đất với con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Tức là môi trường cho dạng sống Tuệ linh tu hành trong khổ đau kiếp nạn để cải tạo bản thể Tuệ linh họ có được bộ lọc năng lượng. Từ hai điều trên mà tạo thành Quy luật Nhân quả. Tức Quy luật Nhân quả được vận hành theo cơ chế rõ ràng và được trợ giúp từ Hội đồng Tuệ linh trong việc gieo duyên, sắp xếp để giúp cho con người tương tác và đón nhận thành quả trong mối quan hệ của Quy luật Nhân quả thật tinh tế nhất.

Việc một hành trình của Quy luật Nhân quả có thể diễn biến trong một ngày, một tháng, một năm, một kiếp người, cho đến kiếp sau hoặc nhiều kiếp sau nữa. Điều này còn phụ thuộc vào quá trình phân tách ra nhiều hạt năng lượng hay ít, nghiệp ác nhiều hay ít, mức độ tổn thương lớn hay ít đến mọi người. Mỗi một kiếp người đều được lập trình bởi cây nhân quả với số lượng kiếp nạn tương ứng theo khả năng mà Tuệ linh có thể đón nhận và xử lý được. Chính vì thế Quy luật Nhân quả sẽ được kéo giãn sang kiếp sau, nhiều kiếp để đảm bảo tính phân bổ đủ để Tuệ linh có sức lực đón nhận và chuyển hóa nghiệp ác đó.

Nhân quả kéo dài bao nhiêu kiếp?

Vẫn biết luật nhân quả rất sâu kín nhiệm mầu, song sự kết quả, nghĩa là sự hình thành của nó có chậm hay nhanh. Sự chậm, nhanh ấy có thể tóm lược làm ba phần:
  • Nhân quả một đời: Khi mình tạo nhân lành dữ gì trong kiếp này, kết quả của nó trả lại cho ta trong kiếp hiện tiền, chớ không kéo dài đến kiếp tới. Đúng như câu:
“Đời xưa quả báo thì chầy,
Đời nay quả báo một giây nhãn tiền”.
  • Nhân quả hai đời: Mình tạo nhân lành dữ gì trong kiếp này, phải đợi kiếp sau mới được hưởng, hay chúng ta đã tạo những nhân ở kiếp trước hôm nay kết quả trả lại. Cổ nhân đã am tường qua vấn đề nầy, nên đã bảo:
“Kiếp trước mở hồ bao bố thí,
Nên kiếp này địa vị giàu sang.
Kiếp này bủn xỉn tham gian,
Kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi”.
  • Nhân quả trong nhiều đời: Nghĩa là mình tạo nhân lành dữ gì, phải đợi nhiều kiếp sau mới hưởng lấy, chứ không trả ngay ở kiếp hiện tại hoặc sự hưởng thọ lành dữ, nghèo khó hay giàu sang, thọ mạng sống lâu hay chết sớm… đều do sự “gieo nhân quả”, do nguyên nhân của nhiều kiếp trước.

Đặc biệt là để đón nhận được nghiệp ác hay phước báo về thì đòi hỏi con người phải có sóng rung động trùng với nghiệp lực đã tạo trong quá khứ. Khi tương tác với con người và muông thú cũng như vạn vật mà tạo ra sự rung động cùng ý nghĩ mới kích hoạt cơ chế liên kết hạt năng lượng từ Trụ linh người đó với hạt năng lượng được lưu giữ trong Vũ trụ và đối tượng. Khi đó mới là trả nghiệp hay là đón nhận quả báo. Sự tương tác để rung động được Hội đồng Tuệ linh gieo duyên để sắp đặt cho cây nhân quả mỗi người.

Bởi vì tu hành phải là tu trong nhiều kiếp, nên các kiếp nạn khổ đau sẽ được phân bổ hợp lý giống như các ngã ba cành cây trong một cây cổ thụ vậy. Con người phải từng bước đi qua từng ngã ba các cành cây để lấy thành tựu là quả chín ở cành nào đó. Nó là giác ngộ. Do đó sự vi diệu của cây nhân quả nằm ở chỗ có Hội đồng Tuệ linh hỗ trợ gieo duyên dựa trên cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng.

Tổng hợp Q.D


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây