Trang chủ Phật pháp Thắp hương trong đám tang như thế nào cho đúng?

Thắp hương trong đám tang như thế nào cho đúng?

2207
Nhân nói về việc thời khắc thắp hương trong đám tang, có một câu hỏi từ một bạn là: “khi đi đám tang thì thắp mấy nén hương là đúng? Vì có khi thì một, khi thì hai, khi thì ba nén?”
Có lẽ câu hỏi này cũng là điều còn nghi ngại chung của rất nhiều người, hôm nay xin được chia sẻ lên đây để tất cả mọi người cùng tham cứu.
Để xác định rằng nên thắp bao nhiêu nén hương và () lạy bao nhiêu lần thì phải nói theo quan niệm nào?
+ Nếu nói theo tâm linh lễ tiết thì có rất nhiều khác biệt, còn theo dân gian thì hầu như đã biến lễ thành thức nên không còn chấp kiến nữa!

Nói theo tâm linh lễ tiết:

– Thắp một nén, xá một xá (nếu người mất là hàng cháu con, đồ đệ, học trò của người viếng, gọi là (nhất tạ biệt ly)
– Thắp hai nén, xá hai xá (nếu người mất là bạn bè, đồng môn, huynh đệ, tỉ muội) của người viếng, đây gọi là (nhị tạ tâm giao)
– Thắp ba nén, lạy ba lạy (nếu người mất là chú bác, cô dì, cậu mợ,) của người viếng đây gọi là (tam tạ huấn nghĩa)
– Thắp sáu nén, lạy sáu lạy (nếu đó là cha mẹ, sư phụ, hoặc ân nhân cứu mạng mình) đây gọi là lục tạ lục tạo- tức tạo ra và uốn nắn cho lục căn hoàn chỉnh.
– Thắp 7 nén, lạy bảy lạy (nếu là vợ vái chồng/ người thương) đây gọi là thất tạ nhân duyên. (Các tín nữ cần lưu tâm, nếu thắp 7 nén hương này mặc nhiên đã thừa nhận người chết đó là chồng của mình, cho nên cần nghiêm túc suy xét)
– Thắp 9 nén, lạy 9 lạy nếu đó là chồng vái vợ/ người thương (đây gọi là cửu tạ thê ân) sở dĩ chồng nhiều hơn vợ 2 lạy, đó là tạ ơn săn sóc và sanh con (theo tục xưa).
– Thắp 12 nén, lạy 12 lạy (nếu người mất là sư ông, ông bà nội ngoại trở lên) đây gọi là thập nhị tạ ban là lễ tiết cao nhất.
Như vậy, nếu theo đúng tiết lễ tam giới chỉ cần nhìn cách người viếng đám tang thắp hương, vái lạy ta biết được mối quan hệ với người mất ra sao, không cần bạch hỏi.

Nhưng mà thắp hương trong đám tang không phải quơ bừa một mớ đếm đủ số cây rồi thắp, rồi lạy là xong. Mà mỗi lần chỉ thắp một nén, lạy một lạy, khấn tạ, sau đó mới thắp tiếp nén thứ hai, thứ ba… Cho đến sau cùng.

Theo dân gian

Ngày nay để tiết chế, đơn giản người ta chỉ thắp một nén tượng trưng, rồi thôi, nhưng tin vào điều gì thì làm theo lẽ ấy, lễ tiết cũng chỉ là (phần lễ) cốt ở trong lòng có kính trọng, tiếc thương mới là điều cần quan tâm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây